Türkçe24 ŞUBAT-MIHLI

İzlenme 2501

 
Hava nasıl da sıcaktı, çiçekler ne kadar güzeldi, sular coşkun, kuşlar neşeliydi. Biz 23 kişi, güzel bir yürüyüş gününde, harika bir parkuru daha tamamladık.

Sarımsaklı’dan Pınar Hanım ve Şerafettin Bey, Ayvalık’tan ben, Tülay Hanım, Varol Bey, Tayfur Bey, Huriye Hanım, Mehmet Bey, Bilgi Hanım, Gömeç’ten Nurettin Bey, Burhaniye’den Ramazan Bey, Muharrem Bey, Ýbrahim Bey, Necla Haným, Süleyman Bey, Metin Bey, Edremit’ten Canan Haným, Mustafa Bey, Necdet Bey, Serol Bey, Nilgün Haným, Haydar Bey ve Çetin, Zeytinli’de sabah çaylarýmýzý içtikten sonra yolumuza devam edip Mýhlý Çayý kýyýsýnda araçlarýmýzý býraktýk. O esnada, bisikletleriyle oradan geçmekte olan Bozcaada yolcularý Niyazi Bey ve Kemal Bey ile ayak üstü kýsa bir sohbetin ardýndan yürümeye baþladýk. Ortam çamurluydu ve zeytin aralarýndan bulabildiðimiz kuru yerlere basarak geçmeye çalýþtýk. Yaklaþýk 1 saat sonra Baþdeðirmen Köprüsü karþýmýzdaydý. Köprü ve deðirmende vakit geçirip fotoðraflar çektikten sonra çayýn karþýsýna geçip, Mýhlý Þelalesi’ne ulaþtýk. Þelale çevresinde dolaþýp patikaya vurduk. Hava iyice ýsýnmýþtý ve týrmanýþ zorluydu. Sýk molalarla yürümeye devam ettik ve Adatepebaþý Köyü’nün dibinde, bir dere kenarýnda ateþimizi yakýp çayýmýzý demledik. Yemeklerimizi yedik ve ayaklarýmýzý buz gibi sulara sokup rahatlattýk. Ardýndan Adatepebaþý Köyü’nün sokaklarýndan geçip, asfalt yoldan araçlarýmýza ulaþtýk. Vakit geçirmeden hareket edip, Zeus Altarý’na vardýk. Burada eþsiz manzarayý izleyip fotoðraflar çektikten sonra aþaðýya, Küçükkuyu sahiline indik ve burada akþam çaylarýmýzý içip yürüyüþümüzü deðerlendirdik. Ardýndan vedalaþýp evlerimize ulaþtýk.

TEÞEKKÜRLER: Renkli Alman çikolatalarý için Pýnar Haným’a, kekler ve börekler için tüm bayan arkadaþlarýmýza, Zeus tatlýsý için Canan Haným’a, ilk kez katýlan ve ikram ettiði meyve suyu ile içimizi ferahlatan Bilgi Haným’a, nohut mohut için Þerafettin Bey’e ve tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ederiz.


29/11/2021 Gün Ortalama:87  Bugün15 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.227.97.219