TürkçeAT KAYASI ve EYBEK DAĞI'NI BİRBİRİNE BAĞLADIK